Hur vet man om en konstnär är bra?

Om man inte är en erfaren konstbedömare kan det vara svårt att veta om en konstnär är “bra”. Ett sätt att undersöka en konstnär och som om han eller hon är bra, är att se på personens meritlista och se vilka utställningar dennes konst varit med på.

En bra konstnär som gör bra konst hamnar förstås oftare på mer prestigefyllda gallerier och museum och får stor geografisk spridning. En lite sämre konstnär får på motsvarande sätt, mindre geografisk spridning och kanske mestadels mest haft utställningar på bibliotek, lokala gallerier etc.

När du undersöker konstnärens meritlista ska du också hålla utkik efter på vilken plats konstnären haft utställningar.  De ska vara specificerade med utställningsplats (tex vilket museum), plats och år. Just utställningsplats är av vikt då man lätt kan få sin meritlista att se mycket bättre ut av att ställa ut i New York, men då på ett litet galleri som egentligen inte ger någon kvalitetsstämpel egentligen. Består meritlistan bara av stad och år ska du dra örona åt dig.

Generellt sätt är det mer av en kvalitetsstämpel att en konstnär ställt ut på museum. Det bör förstås påpekas att detta är generella och relativt grova mått på en konstnärs kvalitet, det finns ett otal exempel på konstnärer som inte varit speciellt väl mottagna av sin egen tid för att sedan bli världskända efter sin död, exempelvis Vincent van Gogh.

Bra inte nödvändigtvis samma sak som känd, och vice versa

När man ska köpa eller sälja konst ställs man ofta inför frågan vad som är en “bra” konstnär eller om konstnären är “välkänd” eller “populär”. Detta eftersom det påverkar hur lätt det är att sälja konstverket samt hur mycket man kan tänkas få för tavlan.

Om man är helt okunnig inom konsten så kan det förstås vara svårt att veta om en konstnär är “bra”, “välkänd” eller “populär”.  Det behöver inte nödvändigtvis vara samma sak.

En bra konstnär kan göra bra konst som inte blir känd, på samma sätt som en bra musiker som inte riktigt slår igenom. På motsatt sätt kan även en konstnär bli populär och välkänd utan att egentligen göra speciellt “bra konst”.

Ett sätt att undersöka om en konstnär är “populär” eller “välkänd” är att fråga din omgivning om de känner till konstnären. Ett annat sätt kan vara att googla konstnären och se hur många träffar man får. Ett tredje sätt, det bästa, kan vara att fråga hos ett lokalt galleri.

55 Responses to Hur vet man om en konstnär är bra?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *