Värdering på ett galleri

Det är egentligen inte att rekommendera att försöka få din tavla värderad hos ett galleri men i vissa fall kan det fungera. Det är få, om några, gallerister som utannonserar en sådan tjänst och om de görs så görs de förmodligen av god vilja och kostnadsfritt. Eftersom galleristen således inte har något att vinna på det, annat än goodwill, så kan du heller inte räkna med att han eller hon kan, eller vill, hjälpa dig.

Du har dock störst möjlighet att lyckas med det om du hittar ett konstgalleri där konstnären, som gjort konstverket du vill värdera, har ställts ut. Det betyder med största sannolikhet att galleristen har god kunskap om konstnärens verk och kan således ganska enkelt värdera ditt konstverk och ju enklare det är för galleristen, desto större sannolikhet är det att du får hjälp.

Om du har en kvalitativ tavla som du vill sälja så kan det också öka dina chanser att du kan få tavlan värderad. Självklart kommer galleristen då ge dig ett pris som är lite lägre så att denne kan sälja konstverket till en kund för ett högre pris.

6 Responses to Värdering på ett galleri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *